BEFARE 1 s. r. o.

Možnosť zakúpenia iba s PC alebo POS systémom. Samostatne nepredajný.
Pre zariadenia s procesorom Quad Core J1900