BEFARE 1 s. r. o.

Anti-glare (antireflexná ochranná) fólia.
Rozmer: 458 mm x 317 mm