BEFARE 1 s. r. o.

Čítačka magnetických kariet slúži na identifikáciu personálu alebo vašich zamestnancov.