BEFARE 1 s. r. o.

Stenový držiak jednoramenný pevný VESA 75/100.