BEFARE 1 s. r. o.

Stenový bezramenný držiak VESA 75/100.