BEFARE 1 s. r. o.

Rozšírenie pamäte RAM DDR4 - 8 GB.