BEFARE 1 s. r. o.

Modul LAN pre tlačiarne EFox, ktorý umožňuje ethernetovú komunikáciu.