BEFARE 1 s. r. o.

Licencia pre aktiváciu tlače QR kódov na pokladničné doklady pre jednoduchú registráciu do bločkovej lotérie.