BEFARE 1 s. r. o.

Rozšírenie tovarových položiek pre registračnú pokladnicu Euro-150TE Flexy Plus na počet 23 000 PLU.

Pri objednávke je nutné uviesť sériové číslo pokladnice.