BEFARE 1 s. r. o.

Pridanie dvojice portov RS-232 vám umožní pripojiť k pokladniciam viacero externých zariadení súčasne.